20 mei 2021 3 minutes
blog author img

Kan je vaste medewerkers op de payroll zetten?

Veel ondernemers denken bij payroll dat het om tijdelijke krachten gaat. Maar wist je dat je medewerkers met een vast contract ook via een payrollbureau kan verlonen? Het voordeel hiervan is dat je meer tijd hebt voor ondernemen en het payrollbedrijf alle lasten risico’s en administratie overneemt. In dit blog leggen wij jou graag uit hoe het zit met payroll voor vaste medewerkers.

Hoe zit het met de rechten en plichten van de medewerker?

Voor medewerkers die al bij je werken geldt dat zij in maximaal drie jaar tijd maximaal drie contracten krijgen. Hierna volgt een contract voor onbepaalde tijd. Zij vallen dus niet onder de flexibele contracten waarbij je in 5,5 jaar meerdere contracten kan krijgen.

Veel medewerkers denken dat er veel verandert als zij worden verloond via payroll. Bijvoorbeeld dat zij een nieuw flexibel contract krijgen. Dit is niet waar. Als de medewerker een contract voor onbepaalde tijd heeft, dan blijft dit zo.

Voor het payrollbureau maakt het niet uit of zij medewerkers met een tijdelijk contract of contract voor onbepaalde tijd moeten verlonen. Alle rechten en plichten die de vaste medewerker heeft gaan over naar de payroller. Dit heet opvolgend werkgeverschap.

Wat verandert er voor de medewerker

Door te kiezen voor payroll wordt het payrollbedrijf juridisch werkgever. Dit betekent dat zij een aantal werkgeversrisico’s uit handen nemen en verantwoordelijk zijn voor het juist toepassen van de wet- en regelgeving omtrent werkgeverschap. Zij zorgen ervoor dat alles voor de medewerker geregeld wordt, zoals bijvoorbeeld het uitbetalen van het loon en vakantiegeld.

Voor de medewerker verandert er verder niets, zelfs niet als het gaat om contractbeëindiging. Payroll maakt dit niet makkelijker. Er gelden namelijk dezelfde regels wanneer je een medewerker op de loonlijst hebt. Je kan dus niet sneller van je medewerker af.

Alle medewerkers vallen onder dezelfde CAO en voor iedereen gelden dezelfde regels. Als ondernemer blijf jij verantwoordelijk voor de leiding en toezicht op de werkvloer. Vrije dagen vragen de medewerkers bij jou aan. Indien zij ziek worden, melden zij dit bij de werkgever en bij het payrollbedrijf.

Binding tussen werkgever en werknemer

Doordat de payroller alles uit handen neemt betekent dit ook dat de medewerker een loonstrook krijgt met de naam van het payrollbedrijf. Het is daarom belangrijk dat jij als werkgever wel de binding houdt met je medewerkers zodat de medewerkers zich echt een onderdeel voelen van jouw bedrijf.

Wil je weten of het voor jou interessant is om jouw vaste medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

 

6 mei 2021 3 minutes
blog author img

Vakantiegeld, hoeveel krijg je?

Wie werkt in Nederland heeft recht op vakantietoeslag, ook wel vakantiegeld genoemd. Het is een maandelijks bedrag dat jij als werknemer tijdens jouw dienstverband opbouwt naast jouw salaris. Het vakantiegeld is een bedrag van 8% van het totale brutosalaris dat werkgevers wettelijk verplicht zijn aan de werknemers door te betalen. Uitbetaling vindt meestal één keer per jaar plaats in de maand mei.

De geschiedenis

Oorspronkelijk werd de vakantieperiode aangemerkt als onbetaald verlof. Dit veranderde toen verschillende sectoren gingen staken om wel inkomsten te ontvangen tijdens vakanties. Zo kreeg men uiteindelijk betaald verlof of vakantiedagen voor deze periode. Vroeger kwam het vaak genoeg voor dat mensen zich geen vakantie konden veroorloven. Daarom heeft de overheid een aanvullende uitkering ingesteld, die nu vakantiegeld of vakantietoeslag wordt genoemd.

Besteding van het vakantiegeld

Werkgevers profiteerden van de vakantietoeslag omdat ontspanning de werkprestaties van de werknemers echt ten goede deed komen. Hoewel het bedoeld was om een ​​zomervakantie op te nemen, zijn medewerkers volledig vrij om het naar eigen inzicht te besteden. Tegenwoordig wordt het veel gebruikt om schulden af ​​te lossen of om grote aankopen te doen. Maar er zijn er natuurlijk veel mensen die er nog steeds gebruik van maken om een ​​fijne vakantie te boeken.

Rekenvoorbeeld

Bij een maandsalaris van EUR 2.500,00 ontvang je naast je reguliere salaris een jaarlijkse vakantietoeslag van EUR 2.400,00:
EUR 2.500,00 x 12 maanden = EUR 30.000,00 EUR

30.000,00 x 8% vakantiegeld = EUR 2.400,00

In totaal krijg jij dan bijvoorbeeld in mei een brutobedrag van EUR 2.500,00 + EUR 2.400,00 = EUR 4.900,00.

Waar moet je op letten bij vakantiegeld?

Om misverstanden te voorkomen, is het raadzaam om met jouw werkgever te overleggen hoe de vakantie-uitkering is geregeld. In de meeste gevallen is dit vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Sommige werkgevers betalen dit niet uit in de maand mei, maar spreiden het uit over 12 maanden. Dit betekent dat je elke maand een hoger maandsalaris ontvangt in plaats van een grote jaarlijkse vakantie-uitkering.

Vakantiedagen

Daarnaast krijg je in Nederland vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op minimaal 20 doorbetaalde vakantiedagen per jaar. In overleg met jouw werkgever kan jij beslissen wanneer jij een vrije dag wilt opnemen. Sommige cao’s of werkgevers voorzien zelfs in 25 of 28 vakantiedagen.

Waar moet ik op letten met vakantiedagen?

Vakantiedagen kunnen niet bij het salaris worden gerekend. Jij behoudt het recht om die vrije dagen op te nemen. Het aantal vakantiedagen wordt ook berekend op basis van de arbeidsduur van jouw dienstverband. Dus als jij deeltijd werkt, ontvang je minder vakantiedagen.

TOSS en het vakantiegeld

Heb je vragen over de vakantiebijslag en vakantiedagen waar je volgens je arbeidsovereenkomst recht op hebt, neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

15 april 2021 4 minutes
blog author img

Heeft jouw werknemer recht op een thuiswerkvergoeding?

Thuiswerken is voor veel werknemers normaal geworden. Veel bedrijven hebben ervoor gezorgd dat medewerkers thuis aan de slag kunnen. Dit thuiswerken brengt wel extra kosten mee voor jouw werknemer. Ben je als werkgever verplicht om kosten als energie te vergoeden? Wij vertellen meer over de thuiswerkvergoeding.

Om welke kosten gaat het?

De kosten die de werknemer op de werkvloer maakte voor bijvoorbeeld koffie/thee en elektriciteit zijn nu kosten voor de werknemer zelf. Voor jou als werkgever waren deze kosten onbelast, omdat de werknemer op de werkplek zelf een kop koffie nuttigde.

Naast de gerichte vrijstellingen (zoals zakelijke reiskosten) zijn er nog een aantal vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen die jij als werkgever aan jouw werknemers kan doen die niet binnen het vastgestelde bedrag of de vrije ruimte (het deel van de totale loonsom van het bedrijf waarin je als werkgever onbelast vergoedingen mag geven) vallen.

Dit zijn de zogenaamde nihil waarderingen. Of te wel, de voorzieningen die je als werkgever op de werkplek ter beschikking stelt. Voorbeelden zijn een computer of een zakelijke mobiele telefoon.

De nihil waardering is in de thuissituatie alleen ter sprake wanneer de werkruimte thuis als fiscale werkplek aangemerkt kan worden. Dit betekent dat het een zelfstandig gedeelte van de woning met eigen opgang en sanitair moet zijn. Er moet een reële huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer zijn zodat de ruimte alleen voor de organisatie ter beschikking is en de werknemer in deze ruimte werkt.

Ben je als werkgever verplicht om kosten te vergoeden?

Je bent als werkgever bij wet niet verplicht om de extra kosten van jouw werknemer bij thuiswerken te vergoeden. Wel wordt er steeds vaker een vergoeding gegeven en zijn er inmiddels diverse cao’s die een thuiswerkvergoeding hebben opgenomen. Deze thuiswerkvergoeding is, in tegenstelling tot Arbo voorzieningen (zoals een bureaustoel), nooit onbelast te geven.

Daarnaast zijn er middelen die onder het noodzakelijkheidscriterium vallen (bijvoorbeeld computer, internet thuis). Deze zijn gericht vrijgesteld, ook als deze voor de thuiswerkplek zijn. Belangrijk is dat deze middelen:

 • Noodzakelijk zijn voor het werk;
 • Voor rekening van de onderneming komen;
 • Door de werknemer teruggegeven moeten worden indien deze in bruikleen zijn en hij deze niet meer nodig heeft voor zijn werk.

Een thuiswerkvergoeding kan altijd onbelast worden vergoed binnen de vrije ruimte van de Werkkostenregeling.

Hoe zit het met de reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer als je veel thuis werkt?

Uit het besluit noodmaatregelen coronacrisis blijkt dat vanaf 2021 de werkelijke kosten weer het uitgangspunt moeten zijn voor vergoedingen en verstrekkingen. Dit betekent meestal dat de werknemers een lagere vergoeding ontvangen. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mag gestopt worden als werknemers thuiswerken. Zij reizen tenslotte niet meer naar het kantoor toe.

Tot 1 april 2021 konden de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ondanks dat deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt.

Weetje: Volgens het NIBUD zijn werknemers gemiddeld € 2,- per dag kwijt vanwege thuiswerken. Voor iemand die fulltime werkt kan dit op lopen tot ruim € 440,00 op jaarbasis.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de thuiswerkvergoeding. Neem dan contact op met TOSS. Onze collega’s staan je graag te woord.

 

1 april 2021 4 minutes
blog author img

Ondernemen met personeel tijdens corona, hoe doe je dat?

Op 27 februari werd de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een inwoner van Nederland. Toen hadden we nog geen idee wat de consequenties zouden zijn voor de economie. Inmiddels zitten we midden in de crisis en weten we nog niet waar het eindigt. Hoe zorg je als ondernemer dat je door deze crisis komt en wat kun je doen voor je werknemers?

Personeel aannemen tijdens Corona

Als werkgever sta je voor uitdagende vraagstukken; een hoog ziekteverzuim, medewerkers die onvoldoende mee kunnen met de veranderingen die de organisatie doormaakt, het niet vinden van juist personeel en het risico van personeel in dienst nemen.

Daarbij sta je voor de lastige keuze over het wel of niet investeren in personele capaciteit. Bij het aannemen van personeel moet er een functieprofiel opgesteld worden, je moet de vacature verspreiden, sollicitatiegesprekken voeren, al dan niet met videocalls. Als je de juiste kandidaat gekozen hebt, beginnen de contractonderhandelingen. En als jullie het eens zijn geworden ondertekenen jullie het arbeidscontract.

Nu blijkt ineens dat je vanwege Corona minder werk hebt en er geen medewerker is om de persoon in te werken. Wat nu? Het contract is immers net getekend en de medewerker heeft zijn huidige baan al opgezegd.

Tijdelijke noodmaatregel

Staat er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst? Dan kan je opzeggen voordat de medewerker is gestart. Verwacht je 20% omzetverlies en wil je de medewerker niet meteen wegsturen, dan kan je hem of haar ook naar huis sturen met de nieuwe NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) regeling. De loonsom wordt dan voor 90% vergoed. Vanwege de te verwachten gevolgen van het coronavirus is deze maatregel tijdelijk ingevoerd. De medewerker kan zich thuis voorbereiden door middel van het doen van cursussen of inlezen in de materie.

Flexibele oplossing

Wil je zo min mogelijk tijd kwijt wil zijn aan personele administratie en zoek je meer flexibiliteit, dan kan je kiezen voor payroll. Het beperkt je werkgeversrisico ‘s en dat kan in deze tijd belangrijk zijn.

Een ander voordeel is tijdbesparing, als werkgever kan je je volledig richten op jouw kerntaken, specialiteit, kennis en het hele idee achter jouw bedrijf. Door het uit handen geven van de uitvoering van de personeelszaken heb je meer vrijheid. Alles wat te maken heeft met jouw medewerkers en de administratieve, fiscale en juridische afhandeling ligt dan bij het payrollbedrijf.

De overheid heeft een aantal payrollregels opgesteld waardoor een payroll medewerker er nooit op achteruit mag gaan. Heb jij als werkgever betere regelingen dan de NBBU, bijvoorbeeld 28 verlof dagen per jaar, dan gelden deze regels. Verder blijft alles hetzelfde. De medewerker heeft een arbeidscontract, krijgt hier een vergoeding voor en is werkzaam voor jou.

Zorg goed voor je medewerkers

Als werkgever zorg je voor de binding met de payroll medewerkers. Doordat er een andere naam op de arbeidsovereenkomst en loonstrook staat, kan het zijn dat de medewerker afstand voelt met jou als feitelijke werkgever. Je kan dit doen door te zorgen voor een goede onboarding, zelfs als je thuiswerkt.

Indien het mogelijk is kan je, op afstand, de eerste dagen starten op de werklocatie. De medewerker krijgt dan een beetje een gevoel bij de organisatie en je hebt de mogelijkheid om hem/haar te voorzien van het benodigde werkmateriaal. Het is leuk om een welkomstpakket te maken met een aantal gadgets. Zorg ervoor dat je regelmatig contact hebt of teams-meetings plant als de medewerker thuis aan de slag is. Normaal gesproken zit je met je collega’s op de werkvloer, maar nu kan het voor de nieuwe medewerker een barrière zijn om een vraag te stellen. Zorg dat je duidelijk de verwachtingen van beide kanten bespreekt tezamen met de ongeschreven regels.

Je kan de medewerker ook koppelen aan een buddy. Naast de wekelijkse videocalls is het voor de nieuwe medewerker ook fijn om af en toe een kort berichtje te ontvangen. Dit kan allemaal bijdragen aan een langdurige samenwerking en dat is zowel in Corona tijd als in het normale het doel.

Wil je weten welke personeelsoplossingen interessant zijn voor jouw organisatie? Of vraag je je af of je alle mogelijkheden benut? Neem gerust contact met ons op, onze consultants helpen je graag verder.

25 februari 2021 5 minutes
blog author img

Praktische tips voor jouw aangifte inkomstenbelasting

Belasting betalen is voor iedereen in Nederland verplicht. Een groot deel van de belastingen, zoals btw en accijns, betaal jij direct. De inkomstenbelasting werkt anders. Gedurende het jaar betaal jij een voorheffing via jouw werkgever. Achteraf wordt bepaald of jij te veel of te weinig betaald hebt. Hiervoor moet jij als particulier belastingaangifte doen.

Wanneer jij een brief hebt gehad van de Belastingdienst, dan ben jij verplicht om aangifte te doen. Dit geldt ook wanneer jij niks hoeft te betalen of geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Hoe pak jij dit slim aan zodat jij minder inkomstenbelasting hoeft te betalen of zelfs geld terugkrijgt? Met onze tips haal jij het meeste uit jouw aangifte inkomstenbelasting en voorkom jij dat jij dingen over het hoofd ziet.

Verzamel alle documenten

Verzamel van het hele jaar de documenten die jij nodig hebt voor jouw aangifte. Zo heb jij alles bij de hand wanneer jij de aangifte doet. De gegevens die handig zijn om te bewaren zijn:

1. Persoonlijke gegevens

 • Digid: Bewaar jouw Digid-code altijd goed. Mocht jij deze zijn vergeten dan kun jij deze opnieuw aanvragen via deze link https://digid.nl/aanvragen
 • BSN nummer: deze vind jij op jouw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of verzekeringspas. Het BSN nummer bestaat uit 9 cijfers. Heb jij een fiscale partner? Dan heb jij zijn / haar burgerservicenummer ook nodig voor het invullen van de aangifte.
 • Rekeningnummer: indien jij een nieuw rekeningnummer hebt, geef jij deze zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Dit kun jij doen door te bellen met de Belastingdienst of door in te loggen bij Mijn Belastingdienst.

2. Aangifte vorig jaar: deze geeft een goede indicatie van hoe jouw aangifte er dit jaar uit komen te zien. Zeker wanneer jouw persoonlijke situatie ongewijzigd is.

3. Werk en/of uitkeringen: zorg dat jij jouw jaaropgave bewaard. Hiermee controleer jij of de gegevens die de Belastingdienst al voor jou heeft ingevuld correct zijn. Kan jij jouw jaaropgave niet vinden? Check dan jouw laatste loonstrook van het jaar, daar staat vaak ook jouw jaarsalaris op.

4. Reizen woon-werkverkeer: Krijg jij geen volledige reiskostenvergoeding van jouw werkgever en reis jij met het OV? Dan heb jij recht op belastingaftrek voor woon-werkverkeer. Wel moet de reisafstand minstens 10 km zijn en heb jij een openbaar vervoer- of reisverklaring van jouw werkgever nodig.

5. Eigen woning: ben jij in het bezit van een koopwoning? Dan zijn de volgende documenten belangrijk om te bewaren:

 • Ontvangen overzicht betaalde rente van hypotheekverstrekker;
 • Gegevens kapitaalverzekering als jij een (bank)spaarhypotheek hebt;
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt van jouw gemeente;
 • Een bewijs van een (eventueel) betaalde erfpacht;
 • Ga jij jouw eigen woning verbouwen? Bewaar dan alle bonnetjes en facturen. Deze heb jij nodig als de rente op de verbouwingslening wilt aftrekken. Bij controle kan de inspecteur van de Belastingdienst hier naar vragen;
 • Aftrekbare uitgaven bij de aankoop van een nieuwe woning (denk aan: advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur, bereidstellingsprovisie. Notariskosten hypotheekakte, kadastrale rechten hypotheekakte, taxatiekosten voor het krijgen van een lening, kosten aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie en boeterente)
 • Leenovereenkomst en evt. aflossingsschema als jij geld leent van jouw ouders voor jouw eigen woning.

6. Pensioen: Onder het pensioen vallen de eventuele uitgaven die jij doet voor lijfrente. Bewaar in dit geval de lijfrentepolis.

7. Scholingskosten: Maak jij scholingskosten die niet worden vergoed door jouw werkgever? Dan kun jij deze vaak aftrekken wanneer dit meer dan €250,00 is. Bewaar hiervoor wel goed de betalingswijzen. Soms is het slim om de kosten voor meerdere jaren in één keer te betalen omdat er ieder jaar een minimaal bedrag geldt. Studiekosten voor mensen onder het nieuwe leenstelsel zijn niet aftrekbaar.

8. Alimentatie: Bewaar een overzicht van ontvangen of betaalde partneralimentatie. Advies- of advocaatkosten die gemaakt zijn om partneralimentatie te verkrijgen of te verhogen kan jij vaak ook aftrekken.

9. Ziektekosten: Controleer goed welke kosten rondom ziekte aftrekbaar zijn, want dit zijn er meer dan jij denkt! Zorg er daarom voor dat jij alle bonnetjes en facturen die te maken hebben met je ziekte of die van jouw partner goed bewaard. Soms zijn ook de kosten voor de ziekte van jouw kinderen en andere familieleden aftrekbaar.

10. Giften: Heb jij schriftelijke stukken ter onderbouwing van giften, dan zijn deze aftrekbaar. Voor een periodieke gift is geen notariële akte nodig. Een onderhandse akte is wel vereist. Je kunt daarvoor de modelovereenkomst van de fiscus gebruiken. Zo weet jij zeker dat jij de hele gift kunt aftrekken.

Andere giften zijn:

 • gewone giften;
 • vrijwilligerswerk.

11. Schulden: Bewaar de bewijzen of saldoverzichten van jouw schulden. De schuld van jouw huis valt hier niet onder.

12. Sparen, beleggen en onroerend goed: Van banken en beleggingsinstellingen krijg jij jaaropgaven. Meestal zijn de gegevens hiervan ingevuld door de Belastingdienst. Toch is het handig om deze jaaropgaven te bewaren. Zo kun jij controleren of de vooraf ingevulde aangifte klopt. Bewaar hier ook de jaaroverzichten van rekeningen van je kinderen en eventuele buitenlandse rekeningen.

13. Toeslagen: Heb jij te veel toeslagen ontvangen in 2020 dan moet jij deze terugbetalen. Dit valt onder schuld in box 3. Het is dus slim om de terugvorderingsbeschikking in de aangifte map te bewaren. Ook toeslagen die jij eerder teveel hebt ontvangen en nog niet terugbetaald hebt neem jij op in box 3.

Hoe doe ik aangifte?

Er zijn drie manieren om aangifte te doen:

 1. Via de website van de Belastingdienst;
 2. Via de app Aangifte 2020;
 3. Met een papieren formulier.

Voor wanneer moet jij aangifte doen?

Zorg dat jij de aangifte over 2020 vóór 1 mei 2021 invult. Wanneer jij dit niet haalt kun je voor 1 mei uitstel vragen.

Tip: doe jouw aangifte in maart. Zo krijg jij voor 1 juli 2021 al bericht. Wanneer jij geld terugkrijgt, betekent dit dat dit bedrag in de eerste helft van juli al op jouw rekening staat. Het slimst is om dit te doen in de tweede helft van de maand. In de eerste 2 weken ontdekt de Belastingdienst namelijk vaak nog fouten in de online aangifte die zij nog herstellen.

Aangifte controleren en invullen

Het grootste deel van jouw aangifte is al vooraf ingevuld wanneer jij online aangifte doet. Controleer of alles klopt en vul aan indien nodig.

Maak slim gebruik van het verdeelscherm bij fiscale partners

Soms kun jij veel belasting besparen als jij samen met jouw fiscale partner een aantal posten slim indeelt. Dit kan met het ‘verdeelscherm’. Dit is geïntegreerd in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en zorgt dat jij kunt schuiven met gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Het aangifteprogramma rekent meteen alles door. Zo zie jij direct hoe je samen zo min mogelijk belasting betaalt.

Sla de aangifte op

Wij raden aan om een PDF van jouw aangifte te bewaren. Zo kun jij deze gebruiken voor het komende jaar.

Hulp nodig bij jouw belastingaangifte?

Wil jij zeker weten dat jouw aangiftes correct worden ingevuld? Of vraag jij je af of jij alle mogelijkheden benut? Neem gerust contact op en wij kijken op mogelijke aftrekposten of andere soorten kosten jij eenvoudig kan besparen.

5 augustus 2020 6 minutes
blog author img

Vakantiedagen voor payrollmedewerkers

Het opnemen van vakantiedagen is iets waar jij naar uitkijkt. Lekker ertussenuit, weg van de dagelijkse routine om goed op te laden.

Werk jij via een payroll- of uitzendconstructie, dan heb je natuurlijk ook recht op vakantiedagen.

Vakantiedagen in de CAO NBBU

Indien je bij TOSS op de loonlijst staat heb je een arbeidsovereenkomst met TOSS. Hierin is niet alleen jouw salaris vastgelegd, maar ook jouw vakantiedagen te goed.

Wettelijk gezien heeft iedereen recht op 20 dagen voor een heel jaar, op basis van fulltime.
Aangezien er een CAO van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst, schrijft deze voor dat jij bij 40 uur in de week recht hebt op 25 dagen.

Deze dagen mag jij in overleg opnemen wanneer jij wilt en worden aan jou doorbetaald.

Breng ons en jouw werkgever op de hoogte van jouw vakantie

Indien je een vrije dag wilt, breng jij TOSS altijd op de hoogte. Zo kunnen wij dit verwerken in onze administratie.

Daarbij is het van groot belang dat jij vrij neemt in overleg met jou directe leidinggevende aangezien zij inzicht hebben in de planning.

Wat als jij uitdienst gaat en nog vakantiedagen over hebt?

Ga jij uitdienst en heb je nog vakantiedagen tegoed? Dan kunnen deze aan jou worden uitbetaald. Gebruikelijk is dat je jouw dagen opneemt. Echter, soms is dat niet mogelijk qua planning of heb jij er zo veel opgebouwd dat opnemen geen optie is.

Worden jouw dagen uitbetaald, dan worden deze belast tegen het bijzondere tariefpercentage van de Belastingdienst.

TOSS

Heb jij vragen of wil je de waarde van jouw vakantiedagen weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen via de online omgeving, per WhatsApp of via ons contactformulier!

 

Het laatste nieuws

image

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Dit gaat er veranderen

Meer lezen
image

De definitieve sociale premies van 2022

Weet jij al wat de definitieve sociale premies van 2022 zijn?

Meer lezen
image

STiPP pensioen wijzigingen vanaf 2022

Weet jij wat er in 2022 verandert aan de pensioenregeling van StiPP?

Meer lezen
Meer blogs