11 januari 2022 1 minute
blog author img

De definitieve sociale premies van 2022

Aan het begin van elk jaar veranderen de sociale premies. Ook nu, worden er per 1 januari 2022 verschillende wijzigingen doorgevoerd door het ministerie van SWZ. Nu de premies zoals de arbeidsongeschiktheidspremie, de werkloosheidpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn bekendgemaakt, is het mogelijk om nieuwe loonkosten te berekenen. Lees hieronder wat er verandert.

Overzicht van de premies

In de onderstaande tabel vind je alle wijzigingen in de sociale premies per 2022, ten opzichte van 2021.

Fonds Verzekering 2021 2022
AOF WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 7,03% + 0,5% 5,49% + 0,5% kleine wg

7,05% + 0,5% grote wg

AOK WAO 0,00% 0,00%
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWF Werkloosheidswet 2,60% voor OT die aan alle waarden voldoet

7,70% voor de andere contracten

2,70% voor OT die aan alle voorwaarden voldoet

7,70% voor de andere contracten

Ufo Uitvoeringsfonds voor de overheid 0,68% 0,68%
Whk ZW-Flex via UWV 5,32% voor kleine wg

0,14% – 9,31% grote wg

5,94% voor kleine wg

0,17% – 10,39% grote wg

ZW-Flex Eigenrisicodrager Voorziening of premie via verzekeraar
WGA via UWV 1,62 2,08% voor kleine wg

0,21% – 3,36% voor grote wg

WGA Eigenrisicodrager Voorziening of premie via verzekeraar
ZVW Zorgverzekeringswet 7,00% 6,75%

AoF-premie vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt er geen basispremie meer voor de AoF premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De basispremie van het AoF wordt vanaf nu een gedifferentieerde Aof-premie. De gedifferentieerde AoF-premie heeft als doel om de kosten voor het arbeidsongeschiktheidsfonds eerlijker te verdelen onder de werkgevers.

Voor kleine werkgevers geldt er een lagere premie, dan voor middelgrote en grote werkgevers.

Pensioen vanaf 2022

Heb je een bedrijf binnen de uitzendbranche? Dan is het StiPP pensioen fonds van toepassing. De opbouw, en daarmee ook de kosten, van het pensioen veranderen per 1 januari 2022. Hierover vind je hier meer informatie.

Ook als je medewerkers op de payroll hebt staan, worden de kosten hoger. Het premie percentage is per 1 januari 2022 verhoogd. Meer informatie over het pensioen in de payroll vind je hier.

Wat betekent dit voor jou als werkgever

Aan alle bovenstaande onderdelen te zien, blijkt dat de uitzend- en payroll krachten in 2022 meer geld kosten. Een belangrijk aspect hierin zijn de wijzigingen in de pensioenregeling.

Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de kostprijs voor 2022 iets hoger zal zijn dan die van 2021.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

3 januari 2022 1 minute
blog author img

StiPP pensioen wijzigingen vanaf 2022

Ieder jaar dat je woont en werkt in Nederland bouw je pensioen op. Dit wordt vaak automatisch geregeld via jouw werkgever. Ook als je bij TOSS op de loonstrook staat, of een uitzendkracht bent met een NBBU cao, is dit voor jou geregeld. Bij TOSS is er sprake van een NBBU caohiermee is het StiPP pensioen van kracht. Op 1 januari 2022 verandert de pensioenregeling van StiPP. Weet jij wat dit inhoudt? Lees hieronder meer. 

De veranderingen vanaf 2022 

Er zijn twee belangrijke wijzigingen waarvan je op de hoogte moet zijn. 

Pensioenopbouw start eerder 

Als werknemer moet je een aantal weken bij een werkgever in de uitzendbranche werken, zodat je pensioen opbouwt. Dit wordt ook wel de ‘wachttijd’ genoemd. Op dit moment duurt de wachttijd 26 weken. Vanaf 1 januari 2022 verandert dit naar 8 weken. Werknemers die op 1 januari 2022 tussen de 8 en 26 weken werkzaam zijn, bouwen vanaf dat moment direct pensioen op. 

Pensioengevend salaris wijzigt 

Naast dat je sneller pensioen opbouwt, bouw je ook pensioen op over een groter deel van je salaris. Het pensioengevend salaris wijzigt vanaf  1 januari 2022. Er wordt vanaf dan bij de pensioenopbouw uitgegaan van het sociale verzekeringsloon. Belangrijk is dat, in tegenstelling tot nu, ook over overuren, ploegenuren en het toeslagdeel bij onregelmatige uren pensioen wordt opgebouwd. 

Kortom, er veranderen maar twee dingen, maar deze twee dingen hebben wel veel invloed op je pensioenopbouw. Vanaf 1 januari 2022 zijn deze regels van kracht, maar alleen als je via STiPP pensioen opbouwt.  

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

28 december 2021 1 minute
blog author img

Het minimumloon vanaf 2022

Het nieuwe jaar brengt nieuwe wijzigingen in regels en wetten met zich mee. Weet jij wat er in 2022 voor jou verandert als je in Nederland werkt, of wilt werken? Vanaf 1 januari 2022 veranderen er een aantal belangrijke zaken, zoals het minimumloon, de inlenersbeloning en de NBBU fasentelling. Benieuwd naar wat dit voor jou betekent? Lees hieronder verder. 

 

Minimumloon vanaf 2022 

Nederland heeft een Wettelijk Minimum Loon, dit is het laagste bedrag dat een werkgever als loon mag betalen. Het Wettelijk Minimum Loon is ingevoerd, zodat werkgevers je niet onderbetalen. Het minimumloon is gebonden aan je leeftijd: hoe ouder je bent, hoe hoger het minimumloon, tot je 21e levensjaar. Op 1 januari 2022 stijgt het bruto minimumloon met 1,412%. In de onderstaande tabel staan de nieuwe bedragen.  

Het minimumloon per maand, week, dag en uur per 1 januari 2022 
Leeftijd  Per maand  Per week  Per dag  Per uur* 
21 jaar en ouder  €1.725,00  €398,10  €79,62  €9,96 
20 jaar  €1.380,00  €318,50  €63,70  €7,96 
19 jaar  €1.035,00  €238,85  €47,77  €5,98 
18 jaar  €862,50  €199,05  €39,81  €4,98 
17 jaar  €681,40  €157,25  €31,45  €3,94 
16 jaar  €595,15  €137,35  €27,47  €3,44 
15 jaar  €517,50  €119,45  €23,89  €2,99 

*Gebaseerd op een 40-urige werkweek.  

Er veranderen kortom een aantal belangrijke dingen vanaf 1 januari 2022. Het is belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn als je in Nederland werkt of wilt werken.  

Ben je ook al op de hoogte van de volgende wijzigingen? 

 

Wil je weten of het voor jou interessant is om jouw vaste medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

23 december 2021 1 minute
blog author img

De inlenersbeloning vanaf 2022

Op 25 november 2021 bereikte de NBBU overeenstemming met de bonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De nieuwe NBBU cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 2 januari 2023. Dit zorgt voor wijzigingen in onder andere de fasentelling, het pensioen en de inlenersbeloning. De inlenersbeloning breidt per 3 januari 2022 uit met verschillende elementen.  Lees hieronder meer over de inlenersbeloning en wat er precies verandert.

Wat is de inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een wettelijke verplichte beloningsregeling of cao voor uitzendkrachten, die dezelfde of een vergelijkbare functie hebben als de directe medewerkers van de opdrachtgever. Het doel van de inlenersbeloning is dat uitzendkrachten evenveel verdienen en ontvangen als directe medewerkers die dezelfde of een vergelijkbare functie hebben.

Onder inlenersbeloning vallen op dit moment:

 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • Een salaris vastgesteld via de salarisschalen;
 • Periodieken loonsverhogingen;
 • Initiële loonsverhogingen;
 • Onkostenvergoedingen;
 • ATV/ADV-dagen.

 

Wat verandert er in 2022?

Aan de hand van het nieuwe akkoord breidt de inlenersbeloning uit. Vanaf 3 januari 2022 vallen er nieuwe elementen onder de inlenersbeloning. Lees hieronder meer over de nieuwe elementen.

Eenmalige uitkeringen

Als de inlener een eenmalige uitkering geeft aan werknemers die direct in dienst zijn, dan hebben uitzendkrachten hier ook recht op. Voorbeelden van eenmalige uitkeringen zijn de zorgbonus en een compensatie voor met vertraging afgesloten cao’s. Hieronder valt niet de 13e maand of de eindejaarsbonus.

Thuiswerkvergoedingen

Als de inlener onkosten vergoed die te maken hebben met thuiswerken, dan hebben uitzendkrachten recht op dezelfde onkostenvergoeding.

Loonsverhoging met terugwerkende kracht

Loonsverhogingen bij de inlener, die ingaan vanaf een tijdstip in het verleden, vallen ook onder de inlenersbeloning en gelden voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn bij de uitzendonderneming en werkzaam zijn bij de inlener.

Ter verduidelijking, de volgende punten vallen vanaf 3 januari 2022 onder de inlenersbeloning:

 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • Een salaris vastgesteld via de salarisschalen;
 • Periodieken loonsverhogingen;
 • Initiële loonsverhogingen;
 • Onkostenvergoedingen;
 • ATV/ADV-dagen;
 • Eenmalige uitkeringen;
 • Thuiswerkvergoedingen;
 • Loonsverhoging met terugwerkende kracht.

De wijzigingen gaan vanaf 3 januari 2022 in. Dit betekent dat uitzendkrachten vanaf die datum recht hebben op dezelfde vergoedingen van bovenstaande elementen, indien medewerkers in vaste dienst met een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener die ook krijgen. Dit heeft als gevolg dat uitzendkrachten duurder worden.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

14 december 2021 1 minute
blog author img

NBBU in Nederland

Ben jij bekend met de NBBU? De NBBU staat voor de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Het is één van de bekendste brancheorganisaties voor uitzendbureaus, payrollbedrijven en andere flexorganisaties in Nederland. Veel uitzendondernemingen zijn lid van de NBBU. Ben jij een uitzendkracht en is de uitzendonderneming waar jij werkzaam bent lid van de NBBU? Dan is de onderneming zich verplicht aan de NBBU-cao te houden. Per 1 januari 2022 verandert de NBBU-cao. Lees hieronder wat dit betekent voor jou. 

 

Hoe werkt de NBBU? 

Het is goed geregeld voor uitzendkrachten in Nederland, vooral als de uitzendonderneming waar je werkzaam bent lid is van de NBBU. Hierdoor heb jij, als uitzendkracht, bepaalde rechten waar de uitzendonderneming rekening mee moet houden. Kenmerkend voor de NBBU-cao is het fasensysteem. Je rechtspositie als uitzendkracht is afhankelijk van de NBBU fase waarin je je op dat moment bevindt. Daarbij geldt: hoe langer je werkzaam bent, hoe meer rechten je hebt. Het gaat hierbij om rechten zoals de pensioenregeling, opzegtermijn en loondoorbetaling. 

 

Het fasensysteem vanaf 2022 

Het NBBU fasensysteem kent vier fasen. De duur van elke fase verschilt. Je begint altijd bij fase 1. De fasen zijn afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau werkt. Het gaat dus alleen om hoe lang je voor het uitzendbureau werkt, niet hoeveel. Het aantal uren dat je in die periode werkt, maakt dus niet uit. 

Het NBBU fasensysteem wijzigt vanaf 3 januari 2022. De NBBU is namelijk tot een nieuw akkoord gekomen met de betrokken vakbonden, waardoor er een nieuwe cao voor uitzendkrachten van kracht wordt. Eén van de wijzigingen is de inkorting van de fasen. Op dit moment is het mogelijk om 5,5 jaar op basis van een uitzendovereenkomst te werken, vanaf 3 januari 2022 wordt dit maximaal 4 jaar. Treed je in dienst na 3 januari 2022? Dan val je direct onder het nieuwe fasensysteem van de NBBU. Werk je vóór 3 januari 2022 al via een uitzendbureau? Dan gelden de nieuwe regels vanaf januari 2023.  

 

Fase 1-2 – De eerste 52 weken 

Fase 1 en 2 worden vaak als één geheel gezien, omdat veel hetzelfde is. Deze periode duurt vanaf 3 januari 2022 maximaal 52 weken, voorheen duurde dit 78 weken. Op basis van de NBBU-cao is tijdens fase 1 en 2 een zogenaamd uitzendbeding van toepassing, tenzij in de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat een uitzendbeding niet van toepassing is. Een uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de ter beschikking eindigt. Dus, einde opdracht is einde uitzendovereenkomst, ook bij ziekte.  

Is er een onderbreking tussen de twee uitzendovereenkomsten van zes maanden of langer, dan begint de telling van de gewerkte weken weer bij fase 1.  

Let op 

Bevind jij je voor 3 januari 2022 al in fase 1-2? Dan geldt er een overgangsregeling. De nieuwe regel van 52 gewerkte weken geldt dan niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 worden voortgezet. De nieuwe regeling geldt voor jou dan pas vanaf 2 januari 2023.  

Indien je op 2 januari 2023 een uitzendovereenkomst hebt in fase 1-2, maar al meer dan 52 weken gewerkt, dan stroom je direct door naar fase 3. 

 

Fase 3 – 3 jaar of 6 contracten 

Ben je meer dan 52 weken werkzaam? Dan bevind je je in fase 3. Deze fase duurt vanaf 3 januari 2022 maximaal drie jaar, voorheen was dit maximaal vier jaar. Gedurende deze drie jaar krijg je maximaal zes uitzendovereenkomsten van een bepaalde tijd. In fase 3 is geen uitzendbeding van toepassing. 

Je hebt de volgende rechten tijdens fase 3:  

 • De uitzendonderneming is verplicht je minstens een maand van tevoren te melden dat je contract stopt of verlengd wordt. Doen zij dit niet, dan heb je recht op aanzegvergoeding; 
 • Je hebt recht op loon zolang je contract duurt. Als je werk wegvalt, betaalt het uitzendbureau je 100% door en in sommige gevallen zijn zij verplicht ander werk voor je te zoeken; 
 • Bij ziekte heb je recht op doorbetaling van je loon. Er kan sprake zijn van eventuele wachtdagen. Dit vind je terug in je uitzendovereenkomst; 
 • Recht op doorbetaling bij feestdagen; 
 • Recht op pensioenopbouw. 

Let op 

Bevind jij je voor 3 januari 2022 al in fase 3? Dan geldt er een overgangsregeling. De regel van zes uitzendovereenkomsten in drie jaar geldt niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten in fase 3 die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 worden voortgezet. De nieuwe regeling geldt dan pas voor jou vanaf 2 januari 2023. 

Vanaf 2 januari 2023 geldt de nieuwe regeling dat fase 3 maximaal drie jaar duurt voor alle uitzendkrachten.  

 

Fase 4 – Onbepaalde tijd 

Zijn de jaren in fase 3 voorbijgevlogen? Dan bevind je je in fase 4. Over het algemeen gelden hierbij dezelfde rechten als in fase 3, maar een belangrijk verschil is dat je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt en dus in vaste dienst komt bij het uitzendbureau. In deze fase heb je de meeste rechten en zekerheid. 

De volgende rechten zijn voor jou van toepassing: 

 • De wettelijke opzegtermijn is van toepassing. Zonder goede reden kan je niet ontslagen worden. Dit kan alleen met een beëindigingsovereenkomst, of toestemming van een rechter of van het UWV. 
 • Je hebt recht op loon zolang je contract duurt. Als je werk wegvalt moet het uitzendbureau je 100% door blijven betalen en eventueel ander werk voor je zoeken; 
 • Bij ziekte heb je recht op doorbetaling. Mogelijk is er sprake van eventuele wachtdagen, dit vind je terug in je uitzendovereenkomst; 
 • Recht op doorbetaling bij feestdagen; 
 • Recht op pensioenopbouw. 

Ook in fase 4 geldt wederom dat indien er een onderbreking is tussen twee uitzendovereenkomsten van 6 maanden of langer, de telling van de gewerkte weken weer bij het begin van fase 1 begint. 

Ter verduidelijking onderstaande tabel:   

Fase  Voor 03-01-2022  Na 03-01-2022 
NBBU fase 1 en 2  78 weken  52 weken 
NBBU fase 3  4 jaar  3 jaar 
NBBU fase 4  Onbepaalde tijd  Onbepaalde tijd 

Kortom, je bouwt met de weken en jaren meer rechten op. Houd het nieuwe fasensysteem van de NBBU ook goed in de gaten. Daarbij is het is goed om te weten wat er in je uitzendovereenkomst staat over uitzendbedingen en eventueel andere zaken, zodat je hier goed van op de hoogte bent. Werk je via TOSS of sta je bij TOSS op de loonlijst? De kans is dan groot dat deze cao van toepassing is op jou.  

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

 

26 november 2021 1 minute
blog author img

Pensioenleeftijd in Nederland

Weet jij tot welke leeftijd je moet werken in Nederland? De Nederlandse overheid regelt voor iedereen die in Nederland woont of werkt een basispensioen. Dit recht staat onder de Algemene Ouderdomswet (AOW). Je ontvangt je basispensioen pas wanneer je de pensioenleeftijd bereikt wat afhankelijk is van jouw geboortedatum.

De Nederlandse overheid heeft per 1 januari 2013 besloten om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen. In de loop van 2013 tot 2019 is de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 66 jaar gegaan. In 2023 doelt de Nederlandse overheid op een pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioenleeftijd groeit mee met de gemiddelde levensverwachting in Nederland; hoe hoger de levensverwachting, hoe hoger de pensioenleeftijd.

Ben je na 31 december 1959 geboren, dan is je pensioenleeftijd nog niet definitief bekend. De pensioenleeftijd wordt vijf jaar van te voren bekendgemaakt.

Huidige AOW-leeftijden

Jaar AOW-leeftijd Betreft personen geboren
2020 66 jaar + 4 maanden Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2021 66 jaar + 4 maanden Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2022 66 jaar + 7 maanden Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 jaar + 10 maanden Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024 67 jaar Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
2025 67 jaar Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
2026 67 jaar Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960

 

Benieuwd tot welke leeftijd jij moet werken in Nederland? Bereken je pensioenleeftijd op de website van SVB.