Ons payroll tarief

Ons tarief bestaat uit verschillende onderdelen. De opbouw wijkt af per klant vanwege specifieke branche/ sector regelingen vanuit CAO en/of de Belastingdienst. Daarom noemen wij geen gemiddelde kostprijs. Jij betaalt ons per gewerkt uur van de medewerker inclusief alles.

De tariefopbouw is een ingewikkelde berekening. Hieronder vind je een opzet van de kostprijs.

Payroll

Onze premie

Dit is de premie die wij voor onze service aan jou belasten. Hieronder valt ook de advisering en ondersteuning aan jou door onze consultants.

Reserveringen zoals vakantiegeld

Door het jaar heen maak je soms meer kosten door bijvoorbeeld uitbetaling van vakantiegeld of vakantie uren. Hiervoor reserveren wij per gewerkt uur zodat jouw kosten periodiek gelijk blijven.

CAO kosten en regelingen

De NBBU cao die wordt toegepast op jouw medewerker en de CAO die mogelijk van toepassing is in jouw branche. Deze cao’s schrijven zaken zoals vakantie- en vakantiedagen voor die betaald en of gereserveerd dienen te worden.

Pensioenbijdrage

Op medewerkers die onder de CAO NBBU vallen is het StiPP pensioen van toepassing. Het StiPP verzoekt ons voor de medewerkers een premie te betalen. De hoogte hiervan hangt af van de fase waar de medewerker op dat moment zit.

Belastingdienst

De Belastingdienst ontvangt vanuit ons periodiek de gegevens omtrent jouw medewerkers. Deze gegevens maken deel uit van de berekening qua premies die wij per medewerker betalen voor bijvoorbeeld de premie WW (werkeloosheidswet), AOW ( algemeen ouderdomswet) of de WAO premie ( arbeidsongeschiktheid). TOSS betaalt deze premies middels de loonaangifte.

Contract flexibiliteit

Welke flexibiliteit jij ook kiest bij TOSS, er zijn logischerwijs wel kosten aan verbonden. Dit in verband met risico’s en andere wet en regelgeving. Maar voor de duur van één maand, één jaar of langer? Wij hebben die mogelijkheden.

Verzuimkosten

Voor het doorbetalen van het salaris tijdens verzuim van jouw medewerker(s) en de begeleiding van de medewerker(s) hierin.

Vragen over ons payroll tarief?

Onze adviseurs zijn beschikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.
Zit jij toch met spoed te wachten op een antwoord?
Stuur ons dan een WhatsApp!

 Stuur ons een bericht via WhatsApp
 Bel ons op 020 204 45 53
 Mail naar sales@toss-group.com

Neem contact met ons op